Sık Sorulan Sorular

Merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz bir çok detaya buradan ulaşabilirsiniz...

Evet yaş sınırı vardır. 18 yaşından büyük 65 yaşından küçük olan kişiler Ferdi Kaza Sigortası yaptırabilirler.

Kaza sonucu vefat teminatı, Kaza sonucu sakatlık teminatı, Tedavi masrafları teminatı (Ek teminatı), Gündelik tazminat teminatı (Ek teminat)

Günlük yaşantımızda her an başımıza gelebilecek beklenmedik kazalara karşı maddi güvence sağlayan bir sigorta poliçesidir. Ferdi kaza sigortası ile kendimizi hatta dolaylı olarak ailemizi güvence altına almış oluruz.

İlgili araca ait sistemlerimizde herhangi bir poliçe bilgisi bulunmamaktadır. SMS sorgulamayı kendi aracınız için yaptıysanız ve poliçeniz var ise, bağlı olduğunuz sigorta şirketi ile görüşmeniz gerekmektedir.​

Tüm sorgulamalarınız için, SMS sorgusu başına 8,5 TL  ile ücretlendirilirsiniz.

Vatandaşların araç plakalarını 5664 numarasına sms atarak, aracın hasar geçmişine (plakası değişmiş olsa bile) anında ulaşabildikleri sorgu servisidir.

​Hayır. SMS servisi gönderdiğiniz SMS adedi kadar ücretlendirme yapmaktadır. Her bir sorgulama ücreti 8,5 TL'dir. Sizden sorgulamanız dışında ücret istenmez ve abone yapılmazsınız.​

Sigorta şirketlerinin bir kısmı Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı kasko değer listesini baz alırken, bir kısmı alım-satım yapılan internet siteleri, galeriler ve oto acentelerinden alacakları fiyatların ortalamasını rayiç değer olarak belirleyecekler.

1 Nisan 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklikler 1 Nisan 2013 tarihinden sonra yapılacak poliçeleri kapsayacak. Yürürlükte olan poliçelerinse süresi bitince yenilemeleri bu değişiklikleri kapsayacak şekilde düzenlenecektir.

Herhangi bir nedenden dolayı rayiç bedel için referans alınan kurum belirtilmedi ise; hasar, Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı rayiç bedel listesine göre ödenecektir.

Primin belirlenmesinde ve hasarın ödenmesinde aracın piyasa rayiç değeri baz alınacaktır. Bu nedenle sigorta şirketleri piyasa rayiç bedellerini nereden tespit ettiklerini, neyi referans aldıklarını mutlaka poliçe üzerinde belirtmelidir.

Kasko sigortasında yer alan teminatlar aşağıdaki gibidir; 

Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, 
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, 
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar, 
Aracın yanması, 
Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi. 
Yeni uygulama ile 1 Nisan2013 tarihinden itibaren sigorta şirketleri "dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko, tam kasko" adı altında 4 farklı poliçe düzenleyecektir. 

Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür. 
Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür 
Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür. 

Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

SBM, belirlenen sorumluluk oranlarını eş zamanlı olarak ilgili sigorta şirketlerine ve iletilen iletişim bilgileri üzerinden sigortalılara bildirir. Sigorta şirketlerinin kusur değerlendirmesinde mutabakata varmaları durumunda her bir sigortalı bir defaya mahsus olmak üzere sorumluluk oranlarının bildiriminden itibaren 5 iş günü içinde Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin genelgede (2017/18) tanımlanan usullere göre, değerlendirmeye etki edebilecek ilave bilgi ve belge sunmak kaydıyla, sigorta şirketlerinden kusur oranlarının tekrar değerlendirilmesini isteyebilir. Bu başvuru üzerine sigorta şirketleri bu Genelgede tanımlanan usul çerçevesinde 3 iş günü içerisinde kusur oranlarına yönelik yeniden değerlendirmede bulunur.

Aşağıdaki durumlarda bu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesindeyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber veriniz. 

  • Kazaya bir aracın karışması (tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ise),
  • Taraflardan herhangi birinin sürücü belgesinin bulunmaması veya belgesinin kullandığı araç cinsi için yeterli olmaması,
  • Araçlardan herhangi birinini ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması,
  • Sürücülerden herhangi birinde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı şüphesinin bulunması,
  • Kazaya karışan araçlardan herhangi birinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması (Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans ve acil sağlık araçları hariç) ,
  • Kazada kamu malına veya üçüncü kişilere ait eşyalara zarar verilmiş olması,
  • Kazanın ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmış olması

Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile artık kaza noktaları lokasyon bazlı olarak görüntüleniyor.​​

Kaza tespit tutanağının geçerli olması için trafik poliçesinin yürürlükte olması gerekmektedir. Bu durumda tutanak geçersizdir. Kazaya karışan şirketler kendi aralarında kusur ve hasar oranlarına göre değerlendirme yapacaklardır.

Kazaya karışan tüm araçların sürücülerinin tutanaği imzalamaları gerekmektedir. Tutanakta eksik imza bulunması halinde, tutanak işleme alınmayıp geçersiz sayılır.

SMS sonucu gönderilen mesajda kullanılan "KTT" ifadesi ilgili kazanın Kaza Tespit Tutanağı ile sonuçlandığını ifade etmektedir. KTT ile sonuçlanan kazalar için SMS ile "tutanak" sorgu yapılabilmektedir. Bununla birlikte, web sitemizde "Hizmetler" menüsünde yer alan ''Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz '' adımından sorgulama yapabilirsiniz

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Kaza Tespit Tutanağı'nın doldurulması için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Dolayısıyla taraflar anlaşamazlarsa eskiden olduğu gibi trafik polisi çağırılmalıdır.

www.sbm.org.tr adresli web sitesinde yer alan "Hizmetler" menüsünden ‘Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz’ adımları takip edilerek;  (Yeni web sitesinde hangi menüde olacak ise o menünün ismi yazılmalıdır.)
-Ürün kodu+Sigorta şirketi+acente no+poliçe no+yenileme no 
-plaka+kaza ihbar no, 
-plaka+şasi no, 
-plaka+motor no, 
-plaka+sigortalı T.C.kimlik no, 
-plaka+sigortalı VKN, 
-plaka+sigortalı pasaport no, 
-plaka+Sürücü TC Kimlik No 
-palaka+Sürücü Pasaport No 

sorgulama kriterlerinden biri ile tutanağınızın durumunu sorgulayabilmeniz mümkündür.

Seyahat Sigortası, sigortalı olan kişinin yurtiçi veya yurtdışı seyahati esnasında herhangi bir kaza, sakatlanma, sağlık sorunları, bagaj kaybı gibi risklerini belirlemiş olduğu zaman dilimi içinde seçilmiş limitler kapsamı altına alan bir sigorta poliçesi olup, huzurlu bir seyahat için güvence sağlar.

Seyahat sağlık sigortası mutlaka seyahat başlamadan önce yapılmalıdır. Seyahat başladiktan sonra poliçe düzenlenemez, düzenlenmiş poliçede plan değişikliği yapılamaz veya süre uzatımı istenemez. Sigorta poliçesi ile ilgili bütün işlemlerin seyahat başlamadan önce tamamlanmış olması gerekir.

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Araç işleteni sıfatını kazananlar bu sıfatı kazandıkları tarih itibariyle trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Söz konusu tarihten itibaren sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğünün yerine getirilmediği her otuz gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, primin %50’si ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır.

En yakın polis yada jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. Sigorta şirketlerimizin sizler için sunduğu 7/24 saat yardım hizmetinden yararlanabilir,arabanızı çekici ile en yakın servise çektirebilirsiniz.

Evet, etkiler. Sigorta şirketleri, Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir ve her şirketin primi farklı olabilir. Bu sebeple ticari taksilerin primi otomobilden daha yüksektir şeklinde bir genelleme yapılması doğru değildir.

Trafik Sigortası karşı tarafa verdiğiniz bedeni ve maddi zararları kapsar. Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi hükmü gereğince sona ermiştir.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Trafik Sigortasında primler her sigorta şirketi tarafından, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen azami primlerin aşılmaması kaydıyla, serbestçe belirlenir.

İşletenin sahip olduğu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Merkez) veri tabanında kayıtlı bitiş tarihi en son poliçe dikkate alınır. Son poliçenin tespit edilemediği durumda, yeni poliçe 4. basamaktan düzenlenir. İşletenin sahip olduğu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Merkez) veri tabanında kayıtlı bitiş tarihi en son poliçe dikkate alınır. Son poliçenin tespit edilemediği durumda, yeni poliçe 4. basamaktan düzenlenir.

Araç ve Kaza Başına Maddi, Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri, Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(543)744-6782